Självklarhetsmetoden

Det finns konkreta lösningar för en bättre hemtjänst. Lösningar som ger individen makt och inflytande över sin egen vardag. Lösningar som ger större trygghet och bättre relationer. Lösningar som borde vara självklarheter. Välkommen till Självklarhetsmetoden. Tillsammans kan vi skapa världens bästa hemtjänst!

Bli en del av Självklarhetsmetoden

Lär dig mer om Självklarhetsmetoden och hur den fungerar i praktiken. Påverka dina chefer och lokala kommunpolitiker. Sprid ordet och diskutera hemtjänsten med vänner, chefer och kollegor. Förändringen börjar med dig!

Diskutera

Vad tycker du och dina kollegor om Självklarhetsmetoden? Här finns diskussionsunderlag.

Låt oss prata om Självklarhetsmetoden!

Det här är Självklarhetsmetoden presenterad i fem snabba punkter. Lite längre ner hittar du som vill diskutera de olika förslagen med kollegor och chefer några frågor som garanterat får igång samtalet.

1. Med Självklarhetsmetoden får du som arbetar med de äldre varje dag mer makt och inflytande. När du ser att den äldres behov ändras har du också möjlighet att anpassa vården, istället för att tvingas följa chefer och biståndsbeslut.

2. Med Självklarhetsmetoden arbetar all hemtjänstpersonal tillsammans i hemtjänstteam. Ett hemtjänstteam består av undersköterska, sjuksköterska, dietist, arbetsterapeut, fysioterapeut och biståndshandläggare som samarbetar för att ge den äldre riktigt bra vård i hemmet.

3. Med Självklarhetsmetoden har alla över 75 år rätt till två timmar hemtjänst i veckan – helt utan biståndsbeslut. Det betyder att hemtjänsten kommer in tidigare i de äldres liv och kan förebygga bland annat sjukdomar och fallolyckor.

4. Med Självklarhetsmetoden arbetar undersköterskor och vårdbiträden i mindre grupper och kan påverka sitt eget arbete. Vi kallar dessa grupper för omsorgsgrupper. Omsorgsgruppen arbetar alltid i samma område och hinner lära känna de äldre.

5. Med Självklarhetsmetoden försvinner alla minutsatta scheman. Istället planerar omsorgsgruppen själva sina besök och sitt arbete. På så vis slipper ni i personalen onödig stress och dåligt planerade arbetsdagar.

Skulle detta fungera på vår arbetsplats?

På vilket sätt skulle vår arbetssituation förändras med denna metod?

Vad skulle det här innebära för brukarna?

Vad behöver vi förändra för att det här ska fungera på vår arbetsplats? Och hur gör vi det?

Vad kan vi göra för att påverka politikerna i kommunen?

Vill du och dina kollegor diskutera Självklarhetsmetoden på er arbetsplats?

Ladda ner eller beställ en färdigtryckt version av samtalsunderlaget nedan.

Dina åsikter är viktiga!

Berätta för din lokala sektion hos Kommunal vad du tycker om Självklarhetsmetoden. Skicka ett mail till diskuterasjalvklart@kommunal.se och glöm inte att uppge namn, telefon, e-post, arbetsplats och ort eller kommun.
Stort tack för ditt engagemang!

Lämna synpunkter här

Påverka

Tipsa dina lokala kommunpolitiker om Självklarhetsmetoden här.

Skriv under och skicka brevet så ser vi till att det levereras till de ansvariga politikerna i just din hemkommun.

Hej _____ kommun!

Vi är många som anser att hemtjänsten behöver förbättras. Därför vill jag tipsa er om Självklarhetsmetoden. Självklarhetsmetoden är konkreta lösningar för en bättre hemtjänst. Lösningar som ger individen makt och inflytande över sin egen vardag. Lösningar som ger större trygghet och bättre relationer. Lösningar som borde vara självklarheter. Ni kan läsa mer om Självklarhetsmetoden och hur det fungerar i praktiken på Självklarhetsmetoden.nu

Ditt brev har nu skickats!

Tack för att du är med och gör Självklarhetsmetoden till verklighet. Sprid gärna ordet om en bättre hemtjänst till dina vänner också.

Affischera

Sprid Självklarhetsmetoden på din arbetsplats med en affisch.

Ladda ner en affisch digitalt så kan du skriva ut den själv på din skrivare.
Du kan också beställa en eller flera färdigtryckta affischer här.

Läs på

Läs den rapport om hemtjänsten som Självklarhetsmetoden bygger på.

”Plats för proffsen – ett alternativ till New Public Management” är en rapport om hemtjänsten som den ser ut idag. Rapporten innehåller även konkreta lösningar för hur hemtjänsten kan förbättras i framtiden. Det är dessa lösningar som ligger till grund för Självklarhetsmetoden. Rapporten är framtagen tillsammans av Kommunal och Kommunals medlemmar som arbetar inom hemtjänsten.

Ladda ner och läs rapporten som pdf. Rapporten finns både i en kort och en lång version.

Film: På de äldres villkor

Se vad som hände på Skönsmon i Sundsvall när de ändrade hemtjänstens arbetssätt.

I filmen På de äldres villkor får vi följa arbetet på Skönsmons hemtjänst i Sundsvall som mycket framgångsrikt organiserat om sitt arbete. I filmen möter vi äldre vårdtagare som berättar hur hemtjänsten har förändrats till det bättre, både vad det gäller personalens kontinuitet och deras möjligheter att påverka hur och när de biståndsbedömda insatserna utförs. Vi möter också vård och omsorgspersonal, chefer och kommunens tjänstemän som berättar om vad som är bra med arbetssättet och hur kommunen lyckats uppnå både nöjd personal, nöjda vårdtagare och en ekonomi som håller.

Filmen på knappt 30 minuter ser du här. Läs mer om hur hemtjänsten i Skönsmon arbetar i Kommunals rapport.

Om Kommunal

Kommunal är Sveriges största fackförbund med över 500 000 medlemmar. Tillsammans arbetar vi för bättre arbetsvillkor för undersköterskor, vårdbiträden och andra yrkesgrupper inom välfärden. Ju fler vi är desto mer kan vi påverka.

Bli medlem i Kommunal

Varför behövs Självklarhetsmetoden?

Har jobbat snart 40 år som undersköterska inom hemtjänsten. Kan lugnt säga att det bara blivit sämre och sämre och nu måste botten vara nådd. Anonym undersköterska i Skåne län

164 000 äldre är beroende av hemtjänsten i sin vardag. Och det är omsorgspersonal som går till jobbet varje dag för att få den att fungera. Men hur ser denna vardag ut egentligen? Stress, underbemanning, detaljstyrning och övervakning är inbyggda delar i systemet. Ett system som inte fungerar.

Jag jobbar i hemtjänsten. Det är ett tufft och tungt yrke, men samtidigt det bästa yrket som finns. Anonym undersköterska i Kalmar län

Förutsättningarna som ges för att utföra ett bra arbete är ofta direkt dåliga. Många berättelser från hemtjänsten vittnar om vanmakt och frustration. De anställda får minutsatta scheman i handen där varje hjälpinsats är tydligt specificerad. En dusch får ta max 15 minuter, att städa ett helt hem 34 minuter och en matlåda ska avlämnas och värmas utan samtal på högst 12 minuter. Schemat är ofta en ekvation som inte går ihop. Ibland är det så illa att de många besöken till och med överlappar varandra. En undersköterska berättar:

Jag ska vara på ett ställe fram till klockan 09.07 och sen börjar nästa besök klockan 09.06. Det går ju inte riktigt ihop. Anonym undersköterska inom hemtjänsten

Det krävs att vi ska vara kompetenta i vår yrkesroll, men vi har inget inflytande. Vi är ute hos vårdtagaren i dennes hem och ser och lär känna hur de vill ha saker, vad de klarar av och vad de skulle behöva hjälp med. Biståndsbesluten är ju alltid desamma, men behoven varierar ändå. Anonym undersköterska inom hemtjänsten

Det går inte att programmera patienter efter ett dataprogram. Det fungerar inte i praktiken. Anonym undersköterska inom hemtjänsten

Av de som jobbar efter minutsatta scheman är det bara 1 av 5 som uppger att de får användning av sina yrkeskunskaper. 27 % uppger även att de inte hinner bygga upp en relation till de äldre när de arbetar efter minutsatta scheman.

Är det okej att hemtjänsten detaljstyrs så att kunnig och erfaren personal som möter våra äldre varje dag inte kan påverka hur jobbet utförs?

Det tycker inte vi på Kommunal. Hemtjänsten ska skapas av människor, för människor.

Vi vet att en välfungerande hemtjänst är möjlig. Och vi har lösningarna som får det att hända. Utifrån vår rapport om hemtjänsten har vi tagit fram en helt ny metod med konkreta lösningar för en bättre hemtjänst. Lösningar som borde vara självklarheter. Vi kallar det för Självklarhetsmetoden.

Med Självklarhetsmetoden får vi en hemtjänst som ger individen makt och inflytande över sin egen vardag. Vi får också större trygghet, bättre relationer och en förebyggande hemtjänst som kommer in tidigare i människors liv.

På den här hemsidan hittar du mer information om Självklarhetsmetoden och de lösningar som metoden innebär. Håller du med om att det hela låter som självklarheter? Sprid ordet om Självklarhetsmetoden genom att tipsa vänner, kollegor och dina lokala politiker. Tillsammans kan vi skapa världens bästa hemtjänst!